Hrvatski jezik je jedan od najopsežnijih školskih predmeta.  Prije svega, hrvatski jezik smatramo predmetom osnovnog sredstva  sporazumijevanja.  Nastava hrvatskog jezika u osnovnoj školi dosta je iscrpna i sažeta. Područja koja se obrađuju su jezično kao osnovno,  književnost i medijska kultura, jezične djelatnosti poput slušanja, govorenja, pisanja te čitanja povezane  iČitaj više

  Slušajući svakodnevni govor, naš svagdanji govor i jezik zna biti itekako zanimljivo. Čovjek, slušatelj i promatrač, krene li slušati, osluškivati te analizirati naš govor i komunikaciju, mnogo će i može zaključiti. Najprije bi ga mogla zanimati ikavica. Naša stara, drevna i nadasve cijenjena ikavica. Sigurno cjenjenija sada nego ranije.Čitaj više

  Današnja jezična razmišljanja blagdan i praznik. U hrvatskom  jeziku postoje razlike između ovih pojmova. Mnogi misle da je riječ o istoznačnicama. Praznik je svečani dan kojim se proslavlja određeni događaj iz društva, u značenju neradnog dana, dana odmora. Blagdan je vjerski praznik, dan posvećen vjerskom događaju dok imenica praznik Čitaj više

Današnji jezični savjeti donose objašnjenje upotrebe pojmova Dvjesto ili dvjesta Tristo ili trista Poznat je podatak da su oblici dvjesta i trista zastarjeli oblici i tako je pisalo u našim gramatikama dosta dugo. U suvremenom književnom jeziku jesu zastarjeli i rijeđe se upotrebljavaju jer su češći i pravilniji izrazi dvjestoČitaj više

  Kažu da je njemački jezik precizan. Zato vas Nijemac nikada neće pitati gdje idete, nego  kuda idete. Možete li zamisliti da je hrvatski jezik još preciznije odredio ove upitne priloge? Pa kada je već tako, nije li zanimljivo o tome promisliti? Ako želimo znati gdje se nešto nalazi, ili  gdje se nekaČitaj više

Danas objašnjavamo nedoumicu o upotrebi glagola Brinuti. Brinuti ili brinuti se? Glagol brinuti se u hrvatskome je standardnom jeziku povratni glagol i nije ga dobro upotrebljavati bez povratne zamjenice se. Brinem o svojoj budućnosti. – nije točno napisana rečenica a ni upotrijebljen glagol brinuti. Brinem se o svojoj budućnosti. –Čitaj više

Praznik je svečani dan kojim se proslavlja određeni događaj iz društva, u značenju neradnog dana, dana odmora. Blagdan je vjerski praznik, dan posvećen vjerskom događaju dok imenica praznik označuje dan vezan za zajednicu. Prema tome, blagdani su: Božić, Uskrs, Velika Gospa dok su praznici: Dan planeta Zemlje, Praznik rada aČitaj više