Sofija Naletilić Penavuša Sofija Naletilić-Penavuša rođena je 6. siječnja 1913. godine u Mokrom. Prvu izložbu radova Sofije Naletilic Penavuše organizirana je 1982. u galeriji “Schira” u Zagrebu. Sofija Naletilić Penavuša nikad dotad nije izlagala, niti je putovala u radijusu većem od tridesetak kilometara, a počela je stvarati slučajno. Žena, kojaČitaj više

▪️Kako je sve počelo? Otkad znam za sebe, uvijek su sa mene visili neki konci. 😂 Kao dijete, puno sam vremena provodila na selu sa svojom bakom koja je i danas živa i ima 94. godine. Uz nju sam naučila kako se češlja i prede vuna, kako se s vretenaČitaj više

Akt života, vučjeg ili čovječjeg U subotu je u Galeriji Matice hrvatske u Mostaru, a u sklopu reduciranog Matičina festivala ”2. Mostarsko proljeće – Dani Matice hrvatske 2020., otvorena izložba akademskog slikara Vilima Parića, koji se predstavio ciklusom od dvanaest radova, pod zajedničkim nazivom – Akt života. Govoreći o izložbi,Čitaj više

DOMAGOJ KRIP – KATEGORIZIRANJE VLASTITE LIČNOSTI I POLJA DJELATNOSTIK Moja misao vodilja, spoznaja, napunjeni pretinci znanja o likovnoj umjetnosti temelji su se na sljedećem: Ako želimo upoznati svijet likovnih umjetnosti, onda moramo prućiti povijest likovnih umjetnosti, estetiku likovnih umjetnosti, materijalne (fizičke) elemente likovnih umjetnosti. Prije toga moramo naučiti kako trebaČitaj više

  Rođen sam 31. svibnja 1987. u Rijeci. Prvi dio života proveo sam u slavonskoj ravnici, a ovih dana živim i radim u jednako divnoj Istri. Kad ne predajem Hrvatski jezik i književnost u Srednjoj školi Mate Balote Poreč, bavim se dramskom pedagogijom, pišem te zajedno s mladim dramcima realiziramČitaj više

  Kako nastaje kolaž, ta čudesna magija od papira? Kad se sklope oblici i boje, kad se probudi radoznali duh, mašta razbukta i kad kreativni um počne slagati dijelove jedne cjeline. Za kolaž je važno imati strpljenje, preciznost i viziju, nerijetko i asocijaciju. A materijal? Njega ima svugdje. Stare novine,Čitaj više

  Ugledni hercegovački franjevac, voditelj glasovite Franjevačke galerije u Širokom Brijegu, obnašao je službe župnog vikara, župnika, definitora provincije i odgojitelja bogoslova Hercegovačke franjevačke provincije. Fra Vendelin Karačić rodio se u Gornjem Crnču u Širokom Brijegu 18. studenoga 1942. godine. Gimnaziju je pohađao u Zadru i Visokom, a maturirao jeČitaj više